Kennel Sweetmint.
Svend Svendstad og Irene Tempelen.
Svend : + 47 917 66 434

Irene : + 47 404 62 909
E.mail : s-sv@online.no